Dotace EU

 

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013227:

 

„Energetické úspory v procesech společnosti Technické služby CZ“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v recyklačním procesu společnosti Technické služby CZ, kdy dojde k výměně pěti manipulačních technologií za jejich novější a technologicky vhodnější varianty. Realizace projektu proběhne v areálu společnosti na adrese Nádražní 253/19, 66412 Oslavany.

Hlavní příčinou problému je jak zastaralá motorová technika stávajících strojů, tak i nedostatečná využitelnost. Jejich motorizace je nejen konstrukčně zastaralá, ale i opotřebovaná kvůli svému dlouhodobému využití a intenzivnímu provozu v náročných podmínkách recyklačního centra. Příčiny problému jsou dvě. Druhou příčinou je dílčí nevhodnost stávajících strojů pro daný výrobní proces (zpracování stavebních odpadů) kvůli manipulačním rozsahům, nízké pojezdové obratnosti a nepřiměřeným kapacitám manipulačních nástrojů. Tyto dva faktory vedou k mimořádně vysoké spotřebě paliva (motorové nafty) a tím i k vysokým nákladům na vykonanou práci.

Díky výměně výše uvedených strojů dojde k celkovému zefektivnění recyklačního procesu po energetické stránce, kdy bude významně snížena spotřeba primárního paliva (motorové nafty), ale i po stránce procesně-organizační, kdy budou jednotlivé úkony zjednodušeny, zrychleny, a tedy bude možno částečně zkrátit dobu běhu motorů a tím zredukovat jejich nadměrné zatěžování.

V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu zpracovaného stavebního odpadu a manipulovaného stavebního materiálu. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, v tomto případě na tunu zpracovaného stavebního recyklátu.

 Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2018.

TSO Logo Text White 200

Jsme odborníci na těžkou práci!

Přivezeme a odvezeme kontejner, sutě, písek nebo štěrk.

Výkopové a demoliční práce bezpečně
a v dohodnutém termínu.

  Email : info (@) tso.cz

  +420 724 436 572

   Nádražní 253/19

    664 12 Oslavany